Jadwal Perkuliahan

NoHariPukulKode MatakuliahNama MatakuliahKelasRuanganDosen
1.SENIN07:00-08:30AW86206213BAHASA INDONESIASD1 AIQRA B 5.91. ABDAN SYAKUR, S.Pd., M.Pd.
2.SENIN07:00-08:30AW86206213BAHASA INDONESIASD1 EIQRA B 5.131. ANDI ADAM, S.Pd., M.Pd.
3.SENIN07:00-08:30CW86206213KONSEP DASAR IPS SDSD1 BIQRA B 5.101. SYARIFAH AENI RAHMAN, S.Pd., M.Pd.
4.SENIN07:00-08:30CW86206214PENULISAN KARYA TULIS ILMIAHSD1 DIQRA B 5.121. SYEKH ADIWIJAYA LATIF, S.Pd.,M. Pd.
5.SENIN07:00-08:30CW86206216BAHASA INGGRIS DASARSD1 FIQRA B 5.141. ABD. RAJAB, S.Pd., M.Pd
6.SENIN07:00-08:30MKBK403214STUDIO SENI MUSIK SDSD3 BRSNW B. 41. SOEKARNO BUCHARY PASYAH, S. Pd., M. Sn.
7.SENIN07:00-08:30MKBK405212SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI PENDIDIKANSD5 EIQRA B 5.151. ADE IRMA SURIANI, S.Pd, M.Pd
8.SENIN07:00-08:30MKDK403204TEORI BELAJAR DAN MODEL MODEL PEMBELAJARANSD3 ARSNW B. 31. Dra. Hj. MULIANI AZIS, M.Si.
9.SENIN07:00-08:30MKPP407204SEMINAR PENDIDIKANSD7 ARSNW B. 51. DR. HJ. ROSLENY BABO, M.SI.
10.SENIN07:00-08:30MKPP407204SEMINAR PENDIDIKANSD7 CRSNW B. 61. Dr ULFAH, S.Pd., M.Pd.
11.SENIN09:00-10:30AW86206213BAHASA INDONESIASD1 BIQRA B 5.101. ABDAN SYAKUR, S.Pd., M.Pd.
12.SENIN09:00-10:30AW86206213BAHASA INDONESIASD1 FIQRA B 5.141. ANDI ADAM, S.Pd., M.Pd.
13.SENIN09:00-10:30CW86206213KONSEP DASAR IPS SDSD1 AIQRA B 5.91. SYARIFAH AENI RAHMAN, S.Pd., M.Pd.
14.SENIN09:00-10:30CW86206213KONSEP DASAR IPS SDSD1 DIQRA B 5.121. ADE IRMA SURIANI, S.Pd, M.Pd
15.SENIN09:00-10:30CW86206214PENULISAN KARYA TULIS ILMIAHSD1 CIQRA B 5.111. SYEKH ADIWIJAYA LATIF, S.Pd.,M. Pd.
16.SENIN09:00-10:30CW86206216BAHASA INGGRIS DASARSD1 EIQRA B 5.131. ABD. RAJAB, S.Pd., M.Pd
17.SENIN09:00-10:30CW86206216BAHASA INGGRIS DASARSD1 GIQRA B 5.151. ISMAIL SANGKALA, S.Pd., M.Pd
18.SENIN09:00-10:30MKBK403214STUDIO SENI MUSIK SDSD3 ARSNW B. 31. SOEKARNO BUCHARY PASYAH, S. Pd., M. Sn.
19.SENIN09:00-10:30MKDK403204TEORI BELAJAR DAN MODEL MODEL PEMBELAJARANSD3 BRSNW B. 41. Dra. Hj. MULIANI AZIS, M.Si.
20.SENIN09:00-10:30MKPP407204SEMINAR PENDIDIKANSD7 BRSNW B. 51. DR. HJ. ROSLENY BABO, M.SI.
21.SENIN09:00-10:30MKPP407204SEMINAR PENDIDIKANSD7 DRSNW B. 61. Dr ULFAH, S.Pd., M.Pd.
22.SENIN10:30-12:00MKDK403204TEORI BELAJAR DAN MODEL MODEL PEMBELAJARANSD3 CRSNW B. 31. Dra. Hj. MULIANI AZIS, M.Si.
23.SENIN10:30-12:00MKPP407204SEMINAR PENDIDIKANSD7 ERSNW B. 41. Dr ULFAH, S.Pd., M.Pd.
24.SENIN13:00-14:30AW86206212PENDIDIKAN PANCASILASD1 HIQRA 9.11. Dra. JUMIATI NUR, M.Pd.
25.SENIN13:00-14:30CW86206214PENULISAN KARYA TULIS ILMIAHSD1 GIQRA B 4.151. Dr ULFAH, S.Pd., M.Pd.
26.SENIN13:00-14:30MKBK403214STUDIO SENI MUSIK SDSD3 EIQRA 9.141. SOEKARNO BUCHARY PASYAH, S. Pd., M. Sn.
27.SENIN13:00-14:30MKBK405213STUDIO SENI RUPA SDSD5 BIQRA B 3.101. MEISAR ASHARI, S. Pd., M. Sn.
28.SENIN13:00-14:30MKBK405213STUDIO SENI RUPA SDSD5 CIQRA B 3.111. MAKMUN, S.Pd., M. Pd.
29.SENIN13:00-14:30MKBK405213STUDIO SENI RUPA SDSD5 DIQRA B 3.121. MAKMUN, S.Pd., M. Pd.
30.SENIN13:00-14:30MKBK405222PENDIDIKAN MULTIKULTURALSD5 EIQRA B 3.131. RUBIANTO, S.Pd,.M.Pd
31.SENIN13:00-14:30MKDK 405211FILSAFAT PENDIDIKANSD5 AIQRA B 3.91. NURLINDA AZIS, S.S., M.Si
32.SENIN13:00-14:30MKPB403201PEMB.PPKN KELAS RENDAHSD3 FIQRA 9.21. DR. MUHAJIR, M.PD
33.SENIN13:00-14:30PKB5407204Simulasi Kreatif dan Sastra Lintas KurikulumSD7 BIQRA B 4.91. FITRI YANTY MUCHTAR, S.PD., M.PD
34.SENIN13:00-14:30PKB5407204Simulasi Kreatif dan Sastra Lintas KurikulumSD7 DIQRA B 4.101. SRI RAHAYU, S.Pd., M.Pd.
35.SENIN14:30-16:00MKBK403214STUDIO SENI MUSIK SDSD3 CIQRA 9.141. SOEKARNO BUCHARY PASYAH, S. Pd., M. Sn.
36.SENIN14:30-16:00MKBK405213STUDIO SENI RUPA SDSD5 AIQRA B 3.91. MEISAR ASHARI, S. Pd., M. Sn.
37.SENIN14:30-16:00MKBK405213STUDIO SENI RUPA SDSD5 EIQRA B 3.131. MAKMUN, S.Pd., M. Pd.
38.SENIN14:30-16:00MKBK405222PENDIDIKAN MULTIKULTURALSD5 DIQRA B 3.121. RUBIANTO, S.Pd,.M.Pd
39.SENIN14:30-16:00MKDK 405211FILSAFAT PENDIDIKANSD5 BIQRA B 3.101. NURLINDA AZIS, S.S., M.Si
40.SENIN14:30-16:00MKU405205PRAMUKASD5 CIQRA B 3.111. MUTMAINNAH, S. Pd., M. Pd.
41.SENIN14:30-16:00PKB5407204Simulasi Kreatif dan Sastra Lintas KurikulumSD7 AIQRA B 4.91. SRI RAHAYU, S.Pd., M.Pd.
42.SENIN14:30-16:00PKB5407204Simulasi Kreatif dan Sastra Lintas KurikulumSD7 CIQRA B 4.101. FITRI YANTY MUCHTAR, S.PD., M.PD
43.SENIN16:00-18:00MKPB403307PEMBELAJARAN IPS SDSD3 FIQRA 9.101. SYAMSURIYANTI, S.Pd., M.Pd.
44.SENIN16:15-17:45MKBK403219PENJASKES ISD3 EIQRA 9.111. ASHAR, S.Or., S.Pd., M.Pd.
45.SENIN16:15-17:45MKBK403219PENJASKES ISD3 GIQRA 9.121. ASHAR, S.Or., S.Pd., M.Pd.
46.SELASA07:00-08:30MKBK405217BAHASA INGGRISSD5 DRSNW B. 6 
47.SELASA07:00-08:30MKBK405221PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUSSD5 CRSNW B. 5 
48.SELASA07:00-09:00CW86206311KONSEP DASAR MATEMATIKA SDSD1 AIQRA 9.1 
49.SELASA07:00-09:00CW86206311KONSEP DASAR MATEMATIKA SDSD1 EIQRA 9.11 
50.SELASA07:00-09:00CW86206312KONSEP DASAR IPASD1 BIQRA 9.2 
51.SELASA07:00-09:00CW86206312KONSEP DASAR IPASD1 FIQRA 9.12 
52.SELASA08:30-10:00AW86206212PENDIDIKAN PANCASILASD1 CIQRA 9.141. Dra. JUMIATI NUR, M.Pd.
53.SELASA08:30-10:00MKBK405217BAHASA INGGRISSD5 BRSNW B. 5 
54.SELASA08:30-10:00MKBK405221PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUSSD5 DRSNW B. 6 
55.SELASA09:00-11:00CW86206311KONSEP DASAR MATEMATIKA SDSD1 BIQRA 9.2 
56.SELASA09:00-11:00CW86206311KONSEP DASAR MATEMATIKA SDSD1 FIQRA 9.12 
57.SELASA09:00-11:00CW86206312KONSEP DASAR IPASD1 AIQRA 9.1 
58.SELASA09:00-11:00CW86206312KONSEP DASAR IPASD1 EIQRA 9.11 
59.SELASA10:30-12:00MKAIK405204AIK VSD5 EIQRA B 3.9 
60.SELASA10:30-12:00MKBK405216BAHASA DAERAHSD5 DIQRA B 2.10 
61.SELASA10:30-12:00MKBK405217BAHASA INGGRISSD5 CIQRA 9.4 
62.SELASA10:30-12:00MKBK405221PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUSSD5 BRSNW B. 5 
63.SELASA10:30-12:00MKDK403204TEORI BELAJAR DAN MODEL MODEL PEMBELAJARANSD3 ERSNW B. 61. DR. M AGUS, M. PD.
64.SELASA11:00-12:30BW86206212ETIKA DAN PROFESI KEGURUANSD1 JRSNW B. 7 
65.SELASA13:00-14:30MKBK405216BAHASA DAERAHSD5 BRSNW B. 5 
66.SELASA14:30-16:00AW86206212PENDIDIKAN PANCASILASD1 IRSNW B. 7 
67.SELASA14:30-16:00AW86206213BAHASA INDONESIASD1 DRSNW B. 61. ANDI ADAM, S.Pd., M.Pd.
68.SELASA16:00-17:30AW86206212PENDIDIKAN PANCASILASD1 GIQRA B.3.101. Dra. JUMIATI NUR, M.Pd.
69.SELASA16:00-17:30MKBK405221PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUSSD5 ERSNW B. 1 
70.RABU07:00-08:30AW86206211AIK ISD1 BRSNW B. 4 
71.RABU07:00-08:30AW86206211AIK ISD1 GRSNW B. 6 
72.RABU07:00-08:30MKBK405221PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUSSD5 AIQRA B 2.10 
73.RABU07:00-08:30MKDK 405211FILSAFAT PENDIDIKANSD5 CRSNW B. 71. Dr. SYARIFUDDIN KUNE, M.Pd., M.Si
74.RABU07:00-08:30PKB5407203Diagnostik Kesulitan Belajar BahasaSD7 CRSNW B. 8 
75.RABU08:30-10:00AW86206211AIK ISD1 FRSNW B. 6 
76.RABU08:30-10:00CW86206213KONSEP DASAR IPS SDSD1 ERSNW B. 51. Dra. SYAHRIBULAN K., M.Pd.
77.RABU08:30-10:00CW86206216BAHASA INGGRIS DASARSD1 BRSNW B. 41. MUH. ARIEF MUHSIN, S.Pd., M.Pd.
78.RABU08:30-10:00MKAIK407206AIK VIISD7 ARSNW B. 7 
79.RABU08:30-10:00MKBK403214STUDIO SENI MUSIK SDSD3 GIQRA B 2.121. MAKMUN, S.Pd., M. Pd.
80.RABU08:30-10:00MKBK403215STUDIO SENI TARI SDSD3 BIQRA 9.8 
81.RABU08:30-10:00MKBK403215STUDIO SENI TARI SDSD3 CIQRA 9.9 
82.RABU08:30-10:00MKBK403219PENJASKES ISD3 AIQRA 9.7 
83.RABU08:30-10:00MKBK403219PENJASKES ISD3 DIQRA 9.101. ASHAR, S.Or., S.Pd., M.Pd.
84.RABU08:30-10:00MKDK 405211FILSAFAT PENDIDIKANSD5 DIQRA B 2.131. NURLINDA AZIS, S.S., M.Si
85.RABU08:30-10:00MKDK403204TEORI BELAJAR DAN MODEL MODEL PEMBELAJARANSD3 FIQRA B 2.111. TASRIF AKIB, S.Pd., M.Pd.
86.RABU08:30-10:00PKB5407203Diagnostik Kesulitan Belajar BahasaSD7 BRSNW B. 8 
87.RABU08:30-10:30MKPP405202METODOLOGI & STAT. PENELITIAN PENDIDIKANSD5 AIQRA B 2.10 
88.RABU10:00-11:30AW86206211AIK ISD1 ERSNW B. 5 
89.RABU10:00-11:30BW86206212ETIKA DAN PROFESI KEGURUANSD1 BRSNW B. 4 
90.RABU10:00-11:30CW86206213KONSEP DASAR IPS SDSD1 FRSNW B. 61. Dra. SYAHRIBULAN K., M.Pd.
91.RABU10:00-11:30MKAIK407206AIK VIISD7 BRSNW B. 8 
92.RABU10:00-11:30MKBK403214STUDIO SENI MUSIK SDSD3 FIQRA B 2.111. MAKMUN, S.Pd., M. Pd.
93.RABU10:00-11:30MKBK403215STUDIO SENI TARI SDSD3 DIQRA 9.10 
94.RABU10:00-11:30MKBK403219PENJASKES ISD3 CIQRA 9.91. ASHAR, S.Or., S.Pd., M.Pd.
95.RABU10:00-11:30MKDK 405211FILSAFAT PENDIDIKANSD5 EIQRA B 2.131. NURLINDA AZIS, S.S., M.Si
96.RABU10:00-11:30MKDK403204TEORI BELAJAR DAN MODEL MODEL PEMBELAJARANSD3 GIQRA B 2.121. TASRIF AKIB, S.Pd., M.Pd.
97.RABU10:00-11:30PKB5407203Diagnostik Kesulitan Belajar BahasaSD7 ARSNW B. 7 
98.RABU10:15-11:45CW86206214PENULISAN KARYA TULIS ILMIAHSD1 IIQRA B 5.121. Dr. RIDWAN DAUD MAHANDE, M.Pd.
99.RABU10:30-12:00CW86206216BAHASA INGGRIS DASARSD1 ARSNW B. 31. MUH. ARIEF MUHSIN, S.Pd., M.Pd.
100.RABU10:30-12:00MKBK405216BAHASA DAERAHSD5 AIQRA B 2.10 
101.RABU11:00-12:30MKBK403215STUDIO SENI TARI SDSD3 AIQRA 9.7 
102.RABU11:00-12:30MKBK403219PENJASKES ISD3 BIQRA 9.8 
103.RABU13:00-15:00MKPB403308PEMBELAJARAN IPA SDSD3 GRSNW B. 8 
104.RABU14:30-16:00BW86206212ETIKA DAN PROFESI KEGURUANSD1 ARSNW B. 6 
105.RABU16:15-17:45MKBK405212SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI PENDIDIKANSD5 DIQRA B 3.151. ADE IRMA SURIANI, S.Pd, M.Pd
106.RABU16:30-18:00CW86206215DASAR' TIKSD1 DIQRA 9.12 
107.RABU16:30-18:00MKBK405217BAHASA INGGRISSD5 AIQRA 9.11 
108.KAMIS MKPB403201PEMB.PPKN KELAS RENDAHSD3 AIQRA B 2.131. Dra. HJ. MUHAJIRAH HASANUDDIN, M.Si
109.KAMIS07:00-09:00CW86206311KONSEP DASAR MATEMATIKA SDSD1 IIQRA B 2.10 
110.KAMIS07:00-09:00CW86206312KONSEP DASAR IPASD1 CIQRA B 2.11 
111.KAMIS07:00-09:00MKPB403307PEMBELAJARAN IPS SDSD3 DIQRA 9.71. FITRI YANTY MUCHTAR, S.PD., M.PD
112.KAMIS07:00-09:00MKPB403308PEMBELAJARAN IPA SDSD3 BIQRA 9.5 
113.KAMIS07:00-09:00MKPB405211KET.DASAR MENGAJAR ( MICROTEACHING ) 2SD5 CLAB-MICRO2 
114.KAMIS07:00-09:00MKPB405211KET.DASAR MENGAJAR ( MICROTEACHING ) 2SD5 ELAB-MICRO 
115.KAMIS07:30-09:00AW86206211AIK ISD1 ARSNW B. 6 
116.KAMIS07:30-09:00AW86206213BAHASA INDONESIASD1 JIQRA B 2.121. Dr. H. ANDI SUKRI SYAMSURI, M.Hum.
117.KAMIS07:30-09:00BW86206211PENGANTAR PENDIDIKANSD1 DRSNW B. 7 
118.KAMIS07:30-09:00BW86206211PENGANTAR PENDIDIKANSD1 HIQRA 9.14 
119.KAMIS07:30-09:00BW86206212ETIKA DAN PROFESI KEGURUANSD1 ERSNW B. 8 
120.KAMIS07:30-09:00MKBK403215STUDIO SENI TARI SDSD3 EIQRA 9.8 
121.KAMIS07:30-09:00MKPB403203PEMB.BAHASA INDONESIA KELAS RENDAHSD3 FIQRA 9.9 
122.KAMIS07:30-09:00MKPB403205PEMB.MATEMATIKA KELAS RENDAHSD3 CIQRA 9.6 
123.KAMIS09:00-10:30AW86206211AIK ISD1 IIQRA B 2.10 
124.KAMIS09:00-10:30AW86206212PENDIDIKAN PANCASILASD1 ARSNW B. 61. Drs. NASRUN HASAN, M.Pd.
125.KAMIS09:00-10:30AW86206212PENDIDIKAN PANCASILASD1 DRSNW B. 71. Drs. ANDI BASO, M.Pd.I
126.KAMIS09:00-10:30BW86206211PENGANTAR PENDIDIKANSD1 ERSNW B. 8 
127.KAMIS09:00-10:30CW86206311KONSEP DASAR MATEMATIKA SDSD1 CIQRA B 2.11 
128.KAMIS09:00-10:30MKBK403215STUDIO SENI TARI SDSD3 FIQRA 9.9 
129.KAMIS09:00-10:30MKPB403203PEMB.BAHASA INDONESIA KELAS RENDAHSD3 DIQRA 9.7 
130.KAMIS09:00-10:30MKPB403203PEMB.BAHASA INDONESIA KELAS RENDAHSD3 GIQRA 9.10 
131.KAMIS09:00-10:30MKPB403205PEMB.MATEMATIKA KELAS RENDAHSD3 BIQRA 9.5 
132.KAMIS09:00-11:00AW86206211AIK ISD1 JIQRA B 2.12 
133.KAMIS09:00-11:00MKPB403307PEMBELAJARAN IPS SDSD3 EIQRA 9.81. FITRI YANTY MUCHTAR, S.PD., M.PD
134.KAMIS09:00-11:00MKPB403308PEMBELAJARAN IPA SDSD3 CIQRA 9.6 
135.KAMIS09:00-11:00MKPB403308PEMBELAJARAN IPA SDSD5 BLAB-MICRO2 
136.KAMIS09:00-11:00MKPB405211KET.DASAR MENGAJAR ( MICROTEACHING ) 2SD5 B  
137.KAMIS09:00-11:00MKPB405211KET.DASAR MENGAJAR ( MICROTEACHING ) 2SD5 DLAB-MICRO 
138.KAMIS09:30-11:00MKPB403205PEMB.MATEMATIKA KELAS RENDAHSD3 AIQRA B 2.13 
139.KAMIS10:30-12:00AW86206212PENDIDIKAN PANCASILASD1 ERSNW B. 81. Drs. ANDI BASO, M.Pd.I
140.KAMIS10:30-12:00AW86206213BAHASA INDONESIASD1 HIQRA B 4.91. Dr. H. ANDI SUKRI SYAMSURI, M.Hum.
141.KAMIS10:30-12:00BW86206211PENGANTAR PENDIDIKANSD1 ARSNW B. 6 
142.KAMIS10:30-12:30CW86206311KONSEP DASAR MATEMATIKA SDSD1 DRSNW B. 7 
143.KAMIS10:30-12:30CW86206312KONSEP DASAR IPASD1 IIQRA B 2.10 
144.KAMIS11:00-12:30CW86206216BAHASA INGGRIS DASARSD1 JIQRA B 2.121. A HUSNIATI, S.Pd., M.Pd.
145.KAMIS11:00-12:30MKAIK403202AIK IIISD3 AIQRA B 2.13 
146.KAMIS11:00-12:30MKBK403215STUDIO SENI TARI SDSD3 GIQRA 9.10 
147.KAMIS11:00-12:30MKBK403219PENJASKES ISD3 FIQRA 9.91. ASHAR, S.Or., S.Pd., M.Pd.
148.KAMIS11:00-12:30MKPB403203PEMB.BAHASA INDONESIA KELAS RENDAHSD3 BIQRA 9.5 
149.KAMIS11:00-12:30MKPB403203PEMB.BAHASA INDONESIA KELAS RENDAHSD3 CIQRA 9.6 
150.KAMIS11:00-12:30MKPB403205PEMB.MATEMATIKA KELAS RENDAHSD3 DIQRA 9.7 
151.KAMIS11:00-12:30MKPB403205PEMB.MATEMATIKA KELAS RENDAHSD3 EIQRA 9.8 
152.KAMIS11:00-13:00MKPB405211KET.DASAR MENGAJAR ( MICROTEACHING ) 2SD5 ALAB-MICRO2 
153.KAMIS13:00-14:30CW86206213KONSEP DASAR IPS SDSD1 GIQRA 9.131. MUH. ERWINTO IMRAN, S.Pd,M.Pd
154.KAMIS14:30-16:00CW86206213KONSEP DASAR IPS SDSD1 CIQRA B 5.121. ADE IRMA SURIANI, S.Pd, M.Pd
155.KAMIS14:30-16:00CW86206213KONSEP DASAR IPS SDSD1 JIQRA 9.131. MUH. ERWINTO IMRAN, S.Pd,M.Pd
156.KAMIS14:30-16:00MKBK405216BAHASA DAERAHSD5 EIQRA B 3.14 
157.JUMAT07:00-08:30CW86206214PENULISAN KARYA TULIS ILMIAHSD1 AIQRA 9.21. RUBIANTO, S.Pd,.M.Pd
158.JUMAT07:00-08:30CW86206214PENULISAN KARYA TULIS ILMIAHSD1 FIQRA 9.51. ANDI PAIDA, S.PD.,M.PD.
159.JUMAT07:00-08:30CW86206214PENULISAN KARYA TULIS ILMIAHSD1 HIQRA 9.71. SRI RAHAYU, S.Pd., M.Pd.
160.JUMAT07:00-08:30CW86206214PENULISAN KARYA TULIS ILMIAHSD1 JIQRA 9.91. DR. TARMAN A. ARIF, S.PD., M.PD
161.JUMAT07:00-08:30CW86206215DASAR' TIKSD1 BIQRA 9.3 
162.JUMAT07:00-08:30CW86206215DASAR' TIKSD1 EIQRA 9.4 
163.JUMAT07:00-08:30MKBK405217BAHASA INGGRISSD5 EIQRA 9.14 
164.JUMAT09:00-10:30CW86206214PENULISAN KARYA TULIS ILMIAHSD1 BIQRA 9.31. RUBIANTO, S.Pd,.M.Pd
165.JUMAT09:00-10:30CW86206214PENULISAN KARYA TULIS ILMIAHSD1 EIQRA 9.41. UMMU KHALTSUM, S.Pd., M.Pd
166.JUMAT09:00-10:30CW86206215DASAR' TIKSD1 AIQRA 9.2 
167.JUMAT09:00-10:30CW86206215DASAR' TIKSD1 FIQRA 9.5 
168.JUMAT09:00-10:30CW86206215DASAR' TIKSD1 GIQRA 9.6 
169.JUMAT09:00-10:30CW86206215DASAR' TIKSD1 H  
170.JUMAT09:00-10:30CW86206215DASAR' TIKSD1 IIQRA 9.8 
171.JUMAT09:00-10:30CW86206215DASAR' TIKSD1 JIQRA 9.9 
172.JUMAT09:00-10:30MKU405205PRAMUKASD5 AIQRA 9.131. MUTMAINNAH, S. Pd., M. Pd.
173.JUMAT09:00-10:30PKB5407203Diagnostik Kesulitan Belajar BahasaSD7 DIQRA 9.14 
174.JUMAT13:30-15:00AW86206213BAHASA INDONESIASD1 IIQRA B 3.101. ALIEM BAHRI, S.Pd., M.Pd.
175.JUMAT13:30-15:00BW86206211PENGANTAR PENDIDIKANSD1 BIQRA B 3.11 
176.JUMAT13:30-15:00BW86206211PENGANTAR PENDIDIKANSD1 CIQRA B 3.12 
177.JUMAT13:30-15:00BW86206211PENGANTAR PENDIDIKANSD1 FIQRA B 3.13 
178.JUMAT13:30-15:00MKBK405222PENDIDIKAN MULTIKULTURALSD5 AIQRA B 4.101. Dra. Hj. MULIATI SAMAD, M.Si.
179.JUMAT13:30-15:00MKBK405222PENDIDIKAN MULTIKULTURALSD5 CIQRA B 4.121. Dra. Hj. SITI FATIMAH TOLA, M.Si.
180.JUMAT13:30-15:00MKPB403201PEMB.PPKN KELAS RENDAHSD3 EIQRA 9.131. ABDUL AZIS, S.Pd,M.Pd
181.JUMAT13:30-15:00MKU405205PRAMUKASD5 BIQRA B 4.111. MUTMAINNAH, S. Pd., M. Pd.
182.JUMAT13:30-15:00MKU405205PRAMUKASD5 EIQRA B 4.141. MUTMAINNAH, S. Pd., M. Pd.
183.JUMAT13:30-15:00PKB3407203TrigonometriSD7 AIQRA 9.4 
184.JUMAT13:30-15:00PKB3407204Media Pembelajaran MatematikaSD7 BIQRA B 5.14 
185.JUMAT13:30-15:30CW86206311KONSEP DASAR MATEMATIKA SDSD1 HIQRA B 3.15 
186.JUMAT13:30-15:30CW86206311KONSEP DASAR MATEMATIKA SDSD1 JIQRA B 4.9 
187.JUMAT13:30-15:30CW86206312KONSEP DASAR IPASD1 GIQRA B 3.14 
188.JUMAT13:30-15:30MKPB403307PEMBELAJARAN IPS SDSD3 BIQRA B 2.131. SYARIFAH AENI RAHMAN, S.Pd., M.Pd.
189.JUMAT13:30-15:30MKPB403307PEMBELAJARAN IPS SDSD3 CIQRA B 3.91. ADE IRMA SURIANI, S.Pd, M.Pd
190.JUMAT13:30-15:30MKPB403308PEMBELAJARAN IPA SDSD3 AIQRA B 2.12 
191.JUMAT13:30-15:30MKPB403308PEMBELAJARAN IPA SDSD3 DIQRA 9.14 
192.JUMAT13:30-15:30MKPP405202METODOLOGI & STAT. PENELITIAN PENDIDIKANSD5 DIQRA B 4.13 
193.JUMAT16:00-17:30BW86206212ETIKA DAN PROFESI KEGURUANSD1 IIQRA B 3.10 
194.JUMAT16:00-17:30CW86206215DASAR' TIKSD1 CIQRA B 3.12 
195.JUMAT16:00-17:30MKBK403214STUDIO SENI MUSIK SDSD3 DIQRA 9.141. SOEKARNO BUCHARY PASYAH, S. Pd., M. Sn.
196.JUMAT16:00-17:30MKBK405212SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI PENDIDIKANSD5 AIQRA B 4.101. MUH. ERWINTO IMRAN, S.Pd,M.Pd
197.JUMAT16:00-17:30MKBK405212SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI PENDIDIKANSD5 CIQRA B 4.121. ADE IRMA SURIANI, S.Pd, M.Pd
198.JUMAT16:00-17:30MKBK405222PENDIDIKAN MULTIKULTURALSD5 BIQRA B 4.111. Dra. Hj. MULIATI SAMAD, M.Si.
199.JUMAT16:00-17:30MKPB403201PEMB.PPKN KELAS RENDAHSD3 BIQRA B 2.131. ABDUL AZIS, S.Pd,M.Pd
200.JUMAT16:00-17:30MKPB403201PEMB.PPKN KELAS RENDAHSD3 CIQRA B 3.91. Drs. NASRUN HASAN, M.Pd.
201.JUMAT16:00-17:30MKU405205PRAMUKASD5 DIQRA B 4.131. MUTMAINNAH, S. Pd., M. Pd.
202.JUMAT16:00-17:30PKB3407203TrigonometriSD7 BIQRA B 5.14 
203.JUMAT16:00-17:30PKB3407204Media Pembelajaran MatematikaSD7 AIQRA 9.4 
204.JUMAT16:00-18:00CW86206311KONSEP DASAR MATEMATIKA SDSD1 GIQRA B 3.14 
205.JUMAT16:00-18:00CW86206312KONSEP DASAR IPASD1 DIQRA B 3.11 
206.JUMAT16:00-18:00CW86206312KONSEP DASAR IPASD1 HIQRA B 3.15 
207.JUMAT16:00-18:00CW86206312KONSEP DASAR IPASD1 JIQRA B 4.9 
208.JUMAT16:00-18:00MKPB403307PEMBELAJARAN IPS SDSD3 AIQRA B 2.121. SYARIFAH AENI RAHMAN, S.Pd., M.Pd.
209.JUMAT16:00-18:00MKPB403308PEMBELAJARAN IPA SDSD3 EIQRA 9.13 
210.JUMAT16:00-18:00MKPP405202METODOLOGI & STAT. PENELITIAN PENDIDIKANSD5 EIQRA B 4.14 
211.SABTU07:00-08:30AW86206212PENDIDIKAN PANCASILASD1 BIQRA B 3.91. Dra. JUMIATI NUR, M.Pd.
212.SABTU07:00-08:30AW86206213BAHASA INDONESIASD1 CIQRA B 5.121. ABDAN SYAKUR, S.Pd., M.Pd.
213.SABTU07:00-08:30BW86206211PENGANTAR PENDIDIKANSD1 JIQRA B 5.13 
214.SABTU07:00-08:30BW86206212ETIKA DAN PROFESI KEGURUANSD1 GRSNW B. 4 
215.SABTU07:00-08:30CW86206213KONSEP DASAR IPS SDSD1 HRSNW B. 51. RUBIANTO, S.Pd,.M.Pd
216.SABTU07:00-08:30CW86206216BAHASA INGGRIS DASARSD1 DIQRA B 5.91. ABD. RAJAB, S.Pd., M.Pd
217.SABTU07:00-08:30CW86206216BAHASA INGGRIS DASARSD1 IIQRA B 3.141. JUNAID, S.Pd.,M.Pd
218.SABTU07:00-08:30MKDK403204TEORI BELAJAR DAN MODEL MODEL PEMBELAJARANSD3 DRSNW B. 71. Dra. Hj. MULIANI AZIS, M.Si.
219.SABTU07:00-08:30MKPB403201PEMB.PPKN KELAS RENDAHSD3 GRSNW B. 81. Drs. ANDI BASO, M.Pd.I
220.SABTU07:00-09:00MKPB403308PEMBELAJARAN IPA SDSD3 FIQRA 9.5 
221.SABTU07:00-09:00MKPP405202METODOLOGI & STAT. PENELITIAN PENDIDIKANSD5 BIQRA 9.6 
222.SABTU07:00-09:00MKPP405202METODOLOGI & STAT. PENELITIAN PENDIDIKANSD5 CIQRA 9.7 
223.SABTU08:30-10:00AW86206212PENDIDIKAN PANCASILASD1 JIQRA B 5.13 
224.SABTU08:30-10:00BW86206211PENGANTAR PENDIDIKANSD1 IIQRA B 5.11 
225.SABTU08:30-10:00BW86206212ETIKA DAN PROFESI KEGURUANSD1 FIQRA B 5.14 
226.SABTU08:30-10:00BW86206212ETIKA DAN PROFESI KEGURUANSD1 HRSNW B. 5 
227.SABTU08:30-10:00CW86206216BAHASA INGGRIS DASARSD1 CIQRA B 5.121. MUH. ARIEF MUHSIN, S.Pd., M.Pd.
228.SABTU08:30-10:00MKAIK403202AIK IIISD3 DRSNW B. 7 
229.SABTU08:30-10:30MKPB403307PEMBELAJARAN IPS SDSD3 GRSNW B. 81. Dra. SYAHRIBULAN K., M.Pd.
230.SABTU09:00-10:30AW86206213BAHASA INDONESIASD1 GIQRA B.5.101. ANDI ADAM, S.Pd., M.Pd.
231.SABTU09:00-10:30MKBK405212SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI PENDIDIKANSD5 BIQRA 9.61. Dr. H. NURSALAM, M.Si.
232.SABTU09:00-10:30MKPB403205PEMB.MATEMATIKA KELAS RENDAHSD3 FIQRA 9.5 
233.SABTU10:00-11:30AW86206212PENDIDIKAN PANCASILASD1 FIQRA B 5.141. Dra. JUMIATI NUR, M.Pd.
234.SABTU10:00-11:30BW86206212ETIKA DAN PROFESI KEGURUANSD1 DIQRA B 5.9 
235.SABTU10:30-12:00BW86206211PENGANTAR PENDIDIKANSD1 GIQRA B 5.10 
236.SABTU10:30-12:00BW86206212ETIKA DAN PROFESI KEGURUANSD1 CIQRA B 5.12 
237.SABTU10:30-12:00MKAIK403202AIK IIISD3 FIQRA B 5.15 
238.SABTU10:30-12:00MKPB403203PEMB.BAHASA INDONESIA KELAS RENDAHSD3 AIQRA B 5.13 
239.SABTU10:30-12:00MKPB403203PEMB.BAHASA INDONESIA KELAS RENDAHSD3 ERSNW B. 7 
240.SABTU10:30-12:00MKPB403205PEMB.MATEMATIKA KELAS RENDAHSD3 GRSNW B. 8 
241.SABTU13:00-14:30CW86206213KONSEP DASAR IPS SDSD1 IIQRA B 5.111. RUBIANTO, S.Pd,.M.Pd
242.SABTU13:00-14:30CW86206216BAHASA INGGRIS DASARSD1 HRSNW B. 51. UMMI KHAERATI SYAM, S.Pd., M.Pd.
243.SABTU13:00-14:30MKAIK403202AIK IIISD3 BRSNW B. 3 
244.SABTU13:00-14:30MKAIK403202AIK IIISD3 EIQRA B 5.13 
245.SABTU13:00-14:30MKAIK407206AIK VIISD7 CIQRA B 5.14 
246.SABTU13:00-14:30MKBK405216BAHASA DAERAHSD5 CRSNW B. 4 
247.SABTU13:00-14:30MKPB403201PEMB.PPKN KELAS RENDAHSD3 DIQRA B 5.151. ABDUL AZIS, S.Pd,M.Pd
248.SABTU14:30-16:00MKAIK403202AIK IIISD3 CRSNW B. 3 
249.SABTU14:30-16:00MKAIK403202AIK IIISD3 GIQRA B 5.13 
250.SABTU14:30-16:00MKAIK405204AIK VSD5 CRSNW B. 4 
251.SABTU14:30-16:00MKAIK407206AIK VIISD7 DIQRA B 5.15 
252.SABTU16:15-17:45MKAIK405204AIK VSD5 BRSNW B. 1 
253.AHAD AW86206213BAHASA INDONESIAK14  
254.AHAD CW86206213KONSEP DASAR IPS SDK14  
255.AHAD PKB3407203TrigonometriK14  
256.AHAD PKB3407204Media Pembelajaran MatematikaK14  
257.AHAD08:30-10:00AW86206211AIK ISD1 HIQRA B.3.9 
258.AHAD08:30-10:00MKAIK405204AIK VSD5 ARSNW B. 5 
259.AHAD08:30-10:00MKAIK407206AIK VIISD7 ERSNW B. 6 
260.AHAD10:00-11:30MKAIK405204AIK VSD5 DRSNW B. 5 
261.AHAD13:00-14:30AW86206211AIK ISD1 CRSNW B. 2 
262.AHAD14:30-16:00AW86206211AIK ISD1 DRSNW B. 1 
263.  AW86206212PENDIDIKAN PANCASILAK14  
264.  BW86206211PENGANTAR PENDIDIKANK14  
265.  BW86206212ETIKA DAN PROFESI KEGURUANK14  
266.  MBB408603SKRIPSI   
267.  MKAIK403202AIK IIIK14  
268.  MKAIK407206AIK VIIK14  
269.  MKB 403309Materi dan Pembelajaran IPS II SDK14  
270.  MKBK403219PENJASKES IK14  
271.  MKBK405213STUDIO SENI RUPA SDK14  
272.  MKBK405217BAHASA INGGRISK14  
273.  MKBK405221PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUSK14  
274.  MKBK405222PENDIDIKAN MULTIKULTURALK14  
275.  MKDK401208PERENCANAAN PEMBELAJARANK14  
276.  MKDK401209KURIKULUM DAN PEMBELAJARANK14  
277.  MKDK403204TEORI BELAJAR DAN MODEL MODEL PEMBELAJARANK14  
278.  MKK401203Manajemen KelasK14  
279.  MKPB403201PEMB.PPKN KELAS RENDAHK14  
280.  MKPB403203PEMB.BAHASA INDONESIA KELAS RENDAHK14  
281.  MKPB403205PEMB.MATEMATIKA KELAS RENDAHK14  
282.  MKPB403307PEMBELAJARAN IPS SDK14  
283.  MKPP407405P2K   
284.  MKPP408406Skripsi   
285.  MKU405205PRAMUKAK14  
286.  MPK4210PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (KEWIRAAN)K14  
287.  PKB3407203TrigonometriK14  
288.  PKB3407204Media Pembelajaran MatematikaK14  
289.  PKB5407203Diagnostik Kesulitan Belajar BahasaK14  
Pendaftaran